ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang |English
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem 98
Toàn hệ thống: 8379
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Nội dung

  Tiến sỹ Đinh Quang Diệp

THÔNG TIN CÁ NHÂN & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ và tên: ĐINH QUANG DIỆP

Năm sinh: 1956

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

  Học vị: Tiến sỹ Nông nghiệp

  Chuyên ngành: Lâm học

  Chức danh: Giảng viên chính ( Năm 1994 )

  Nơi tốt nghiệp: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam ( Năm: 1993 )

  Địa chỉ hiện nay: 93 Tân Quý, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh

  Điện thoại:  08.8472892

  E-mail: dqdiep@yahoo.com, dqdiep@hcmuaf.edu.vn

  Cơ quan công tác: Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

  Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

  Điện thoại: 08.7240088 – 0903.717131 - Fax: 08.8960713

  Chức vụ: Trưởng Bộ môn.

B. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

*Giảng dạy: các môn học phụ trách:

    1.    Lâm nghiệp đại cương

    2.    Lâm nghiệp đô thị

    3.    Sinh thái cảnh quan

    4.    Phương thức lâm sinh nhiệt đới (Chương trình Cao học Lâm nghiệp)

 *Nghiên cứu: các công trình khoa học đã công bố:

    1.    Nghiên cứu các cơ sở khoa học kỹ thuật để kinh doanh tổng hợp rừng khộp Tây nguyên (1988). Đề tài cấp nhà nước (cán bộ tham gia).

    2.    Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh (2001). Đề tài cấp bộ (chủ trì thực hiện).   

    3.    Đặc điểm phân bố và thành phần loài Dioscorea ở Đaklak (1995). Đề tài cấp trường (chủ trì thực hiện).

    4.    Đặc điểm và phương thức kinh doanh rừng Lồ Ô tại lâm trường Vĩnh An, Đồng Nai. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 6/1998.

    5.    Tuổi thành thục công nghệ của Lồ Ô cho sản phẩm đủa xuất khẩu. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 12/1998.

    6.    Các quần xã thực vật ở rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 3/1999.

    7.    Xây dựng cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 3/2000.

    8.    Một số kết quả nghiên cứu về ảnh hưởng của các kiểu rừng đến khả năng ngăn cản nước mưa. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 2/2002

    9.    Khảo sát biến động khối lượng thể tích cơ bản của gỗ Keo lá tràm trong sản xuất bột giấy. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 2/2002

    10.    Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong công tác giống cây Giá tỵ. Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 3/2002.   

    11.  Natural Regeneration of Scotch Pine in the Pfalzwald. Taïp chí Forst und Holz. NXB Verlag M.&H. Schaper –Alfeld Hannover, Germany, soá 4/2003.

 

 * Các lãnh vực nghiên cứu:

  •  Các biện pháp kỹ thuật lâm sinh ở rừng nhiệt đới và Việt nam

  •  Tài nguyên thực vật và tính đa dạng sinh học ở rừng nhiệt đới

  •   Lâm nghiệp đô thị

Số lần xem trang : :575
Nhập ngày : 17-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :28-05-2008


In trang này

Lên đầu trang

  Danh sách thành viên

  Tiến sỹ Ngô An(17-01-2008)

  Phạm Minh Thịnh(17-01-2008)

  Nguyễn Văn Long(17-01-2008)

  Cao Thị Ngọc Cương(17-01-2008)

  Võ Văn Đông(17-01-2008)

  Lê Đàm Ngọc Tú(17-01-2008)

  Vương Thị Thuỷ(17-01-2008)

  Ngô Thị Minh Thê(17-01-2008)

  Trương Thị Cẩm Nhung(17-01-2008)

  Tôn Nữ Gia Ái(17-01-2008)

Trang kế tiếp ... Trang:

Bộ Môn CQ & KTHV Xin Trân Trọng Kính Chào. ĐT: (84.8) 37240088 - Fax: (84.8) 38960713 Quản trị website: cqhv@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011