DH Nong Lam TP.HCM
ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang |English
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem 81682
Toàn hệ thống: 12096400
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Nội dung

  Phạm Minh Thịnh

THÔNG TIN CÁ NHÂN & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

      Họ và tên: PHẠM MINH THỊNH                                                        

      Năm sinh: 1974

      Dân tộc: Kinh                                                                                            

      Quốc tịch: Việt Nam

      Học vị: Thạc sỹ                                                                                          

      Chuyên ngành: Thực vật học

      Chức danh: Giảng viên ( năm 2000 )

      Nơi tốt nghiệp: Đại hoc khoa học-Huế ( năm 1997 )

      Địa chỉ hiện nay: Vườn Ươm, Trường ĐH Nông Lâm, Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

      Điện thoại:  08.7240088   -  0903.348776

      E-mail:  pmthinh@yahoo.com      

      Cơ quan công tác: Bộ môn Cảnh quan Kỹ Thuật Hoa viên, Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh.

      Địa chỉ: Khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

      Điện thoại: 08.7240088 - Fax: 08.8960713 - E-mail: pmthinh@hcmuaf.edu.vn        

      Chức vụ: giảng viên

B. HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC      

  * Giảng dạy: các môn học phụ trách:

    1.    Sinh lý thực vật

    2.    Rèn nghề    

 * Nghiên cứu: các công trình khoa học đã công bố:

    1.    Nghiên cứu cây xanh đô thị trong kiến trúc cảnh quan của thành phố Huế.Tập san KHKT Nông Lâm nghiệp, trường ĐHNL TP. HCM, số 3/2002.

Số lần xem trang: :8817
Nhập ngày: 17-01-2008
Điều chỉnh lần cuối: 17-01-2008


In trang này

Lên đầu trang

  Danh sách thành viên

  Tiến sỹ Đinh Quang Diệp(17-01-2008)

  Tiến sỹ Ngô An(17-01-2008)

  Nguyễn Văn Long(17-01-2008)

  Cao Thị Ngọc Cương(17-01-2008)

  Võ Văn Đông(17-01-2008)

  Lê Đàm Ngọc Tú(17-01-2008)

  Vương Thị Thuỷ(17-01-2008)

  Ngô Thị Minh Thê(17-01-2008)

  Trương Thị Cẩm Nhung(17-01-2008)

  Tôn Nữ Gia Ái(17-01-2008)

Trang kế tiếp... Trang:

Bộ Môn CQ & KTHV Xin Trân Trọng Kính Chào. ĐT: (84.8) 37240088 - Fax: (84.8) 38960713 Quản trị website: cqhv@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011