ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang |English
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem 168
Toàn hệ thống: 9742
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Nội dung

  Thông báo về việc làm luận văn tốt nghiệp và tiểu luận tốt nghiệp của khoá 31 (DH05CH)

Danh sách sinh viên lớp DH05CH đủ điều kiện làm luận văn tốt nghiệp cuối khoá được niêm yết trên thông báo của văn phòng Bộ môn. Những sinh viên nào không đủ điều kiện làm luận văn sẽ làm tiểu luận tốt nghiệp và thi tốt nghiệp (danh sách cũng được niêm yết trên thông báo của Bộ môn).

Tất cả các sinh viên lớp DH05CH cần liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để viết đề cương thực tập tốt nghiệp. Thời gian để hoàn chỉnh đề cương là từ ngày ra thông báo này đến trước ngày 15/2/2009. Hạn cuối để nộp đề cương thực tập tốt nghiệp cho văn phòng Bộ môn là ngày 16/2/2009 (nộp cho cô Thủy, trợ lý giáo vụ).

BỘ MÔN CẢNH QUAN & KỸ THUẬT HOA VIÊN

Số lần xem trang : :3795
Nhập ngày : 05-02-2009
Điều chỉnh lần cuối :05-02-2009


In trang này

Lên đầu trang

  Thông báo của Bộ môn

  Biểu mẫu thu thập thông tin cựu sinh viên(14-09-2017)

  Lễ kỷ niệm 14 năm ngày thành lập Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên(17-10-2016)

  Thông báo về cập nhật thư viện luận văn tốt nghiệp(26-11-2014)

  Kỷ yếu hội thảo Khoa học (06-11-2014)

  LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 33(24-10-2011)

  Nội dung ôn tập môn Lâm nghiệp đô thị tổng hợp*(08-05-2011)

  LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 32(26-10-2010)

  Thời gian bảo vệ tốt nghiệp của khóa 32 (Lớp DH06CH)(28-07-2010)

  HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (22-03-2010)

  DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP DH06CH NIÊN KHOÁ 2006-2010(17-03-2010)

Trang kế tiếp ... Trang:

Bộ Môn CQ & KTHV Xin Trân Trọng Kính Chào. ĐT: (84.8) 37240088 - Fax: (84.8) 38960713 Quản trị website: cqhv@hcmuaf.edu.vn

Thiết kế: Quản trị mạng- ĐHNL 2007-2011