DH Nong Lam TP.HCM
ĐH Nông Lâm | Trang chính | Sơ đồ trang |English
Thống kê
Số lần xem:

Đang xem 81642
Toàn hệ thống: 12095652
Trong vòng 1 giờ qua
Trang liên kết

 

Nội dung

  Giảng Viên

                          Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình:

 

A. Danh sách giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Văn bằng cao nhất,         ngành đào tạo  

Môn học/ học phần

sẽ giảng dạy

1.     

Đinh Quang Diệp

1956

Tiến sỹ lâm học

Lâm nghiệp đô thị,

Sinh thái cảnh quan.

Kỹ thuật cây xanh cây cảnh

2.     

Ngô An

1953

Tiến sỹ Quy hoạch rừng

Đa dạng sinh học

Du lịch sinh thái

Ngoại ngữ chuyên ngành    

3.     

Nguyễn Thị Chắt

1957

Tiến sỹ côn trùng học

Côn trùng học

4.     

Lê Đình Đôn

1960

Tiến sỹ bảo vệ thực vật

Bệnh cây

5.     

Trần Thị Dung

1954

Tiến sỹ sinh học

Ứng dụng CNSH trong giống cây hoa cảnh

6.     

Phạm thanh Bình

1952

Tiến sỹ kinh tế nông nghiệp

Quản trị học

7.     

Nguyễn Văn Tân

1952

Tiến sỹ

Trắc địa bản đồ

8.     

Bùi Việt Hải

1956

Tiến sỹ lâm sinh

Phương pháp thí nghiệm

9.     

Nguyễn Văn Hùng

1968

Tiến sỹ cơ khí

Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan

10. 

Phạm văn Tính

1960

Tiến sỹ

Ứng dụng tin học trong thiết kế cảnh quan                                                  

11. 

Đinh Trung Chánh

1952

Thạc sỹ nông nghiệp

Kỹ thuật làm vườn

12. 

Trần Văn Khanh

1960

Thạc sỹ cơ khí nông nghiệp

Thiết bị và công cụ làm vườn

13. 

Nguyễn Vinh Quy

1968

Thạc sỹ Quản lý môi trường

Đánh giá tác động môi trường

14. 

Nguyễn Thị Bình

1959

Thạc sỹ  Nuôi trồng thủy sản

Kỹ thuật nuôi cá cảnh

15. 

Võ Phước Hậu

1959

Thạc sỹ kinh tế

Thẩm định dự án đầu tư

16. 

Nguyễn Duyên Linh

1965

Thạc sỹ kinh tế

Phong thủy ứng dụng

17. 

Tôn nữ Gia Ái

1970

Thạc sỹ sinh học

Chọn giống cây trồng

Nghệ thuật hoa viên                                                                    

18. 

Phạm Minh Thịnh

1965

Thạc sỹ sinh học

Sinh lý thực vật

Kỹ thuật thi công cảnh quan                                                                           

19. 

Lê thị nguyệt Thu

1978

Thạc sỹ lâm học

Kỹ thuật trồng hoa cỏ

Khí tượng nông nghiệp

20. 

Trương thị Cẩm Nhung

1978

Thạc sỹ lâm học

Đất và Dinh dưỡng cây trồng

Phối kết cây xanh

21. 

Nguyễn Đức Bình

1949

Thạc sỹ lâm nghiệp

Ứng dụng GIS trong TKCQ

22. 

Lê Đàm Ngọc Tú

1980

Kiến trúc sư

Nhập môn kiến trúc cảnh quan

Mô hình kiến trúc cảnh quan

Diễn họa cảnh quan                                                                            

23. 

Nguyễn Văn Long

1983

Kỹ sư lâm nghiệp đô thị

Thiết kế cảnh quan

 

Đồ án thiết kế cảnh quan 1&2                                                                         

24. 

Võ văn Đông

1983

Kỹ sư Nông Học

Rèn nghề 1

Thực hành Kỹ thuật làm vườn

25. 

Vương thị Thủy

1983

Kỹ sư cảnh quan

Thực vật cảnh quan

Thực hành thực vật cảnh quan

26. 

Cao thị Ngọc Cương

1984

Kỹ sư cảnh quan

Rèn nghề 2

Thực hành KT Cây xanh cây cảnh

B. Danh sách giảng viên thỉnh giảng

Stt

Họ và tên

năm sinh

Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo

Môn học/ học phần

sẽ giảng dạy

1

Trần Hợp

1935

Tiến sỹ thực vật

Thực vật cảnh quan

 

2

Lê Minh Trung

1956

Tiến sỹ lâm học

Quản lý và bảo dưỡng cảnh quan

3

Trần Viết Mỹ

1952

Tiến sỹ quy họach rừng

Quy hoạch cảnh quan

4

Bạch anh Tuấn

1962

Thạc sỹ kiến trúc

Mỹ thuật đại cương

 

                                                    Cơ sở vật chất phục vụ học tập

 

1.1  Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính:

-         01 Phòng thí nghiệm sinh lý thực vật

-         01 Phòng thí nghiệm Nông hoá thổ nhưỡng

-         01 Phòng thí nghiệm phân tích môi trường

-         01 Phòng thí nghiệm hoá sinh

-         01 Phòng thí nghiệm di truyền

-         01 Phòng thí nghiệm sinh học

-         01 Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học

-         01 Phòng hoạ thất

-         01 Vườn thực nghiệm giống cây hoa cảnh diện tích 1ha.

1.2  Thư viện:

-         Thư viện với hơn 10.000 đầu sách

-         Thư viện điện tử với 50 máy tính

 

 

                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM