BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Sinh viên khóa 32 (Lớp DH06CH) sẽ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp vào ngày thứ tư (11/8/2010) theo lịch bảo vệ tốt nghiệp chung của khoa Môi trường & Tài nguyên.

Trước khi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, sinh viên cần hoàn tất các thủ tục sau:

1. Liên hệ với giáo vụ khoa và Phòng Đào tạo để biết điều kiện bảo vệ tốt nghiệp (điểm trung bình từ 6.0 trở lên và không nợ môn học tính đến thời điểm bảo vệ tốt nghiệp, không kể môn Chính trị tổng hợp). Sinh viên có thể in bảng điểm cả khóa học trên Phòng Đào tạo để biết thông tin này và chỉnh sửa kịp thời nếu có sai sót.

2. Chuẩn bị bảng tóm tắt khóa luận tốt nghiệp (không dài quá 10 trang trên khổ giấy A4)

3. Chuẩn bị bảng báo cáo bằng Power Point không quá 40 slides

4. Ba ngày trước khi bảo vệ tốt nghiệp, liên hệ với bộ môn và thư ký hội đồng để biết danh sách báo cáo theo tiểu ban chuyên môn.

Số lần xem trang: 12300
Điều chỉnh lần cuối:

Biểu mẫu thu thập thông tin cựu sinh viên (14-09-2017)

Lễ kỷ niệm 14 năm ngày thành lập Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên (17-10-2016)

Thông báo về cập nhật thư viện luận văn tốt nghiệp (26-11-2014)

Kỷ yếu hội thảo Khoa học (06-11-2014)

LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 33 (24-10-2011)

LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 32 (26-10-2010)

HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (22-03-2010)

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP DH06CH NIÊN KHOÁ 2006-2010 (17-03-2010)

Thông báo về thời gian nộp luận văn tốt nghiệp của khoá 2005 (30-06-2009)

Lịch nhận bằng tốt nghiệp hệ chính quy tập trung (đợt bổ sung ngày 24/1/2009) (04-06-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín một bảy ba sáu

Xem trả lời của bạn !