BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Một số hình ảnh lớp chuyên đề "Kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, hoa, kiểng, cỏ" do Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên đào tạo tại Công ty TNHH MTV công trình đô thị Bình Dương. Ngoài giờ học lý thuyết, học viên được tổ chức thực hành ngay tại vườn ươm và công trường đang thi công, bảo dưỡng cảnh quan.
Quý Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật các chuyên đề cảnh quan vui lòng liên hệ GV phụ trách các lớp đào tạo thường xuyên: Cô Vương Thủy, điện thoại 0988.123.604, email vuongthuy@hcmuaf.edu.vn
Trân trọng cảm ơn.

 Một số hình ảnh lớp chuyên đề "Kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, bảo dưỡng cây xanh, hoa, kiểng, cỏ" do Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên đào tạo tại Công ty TNHH MTV cấp nước đô thị TP. HCM trong tháng 11/2021.

Quý Cơ quan, Công ty, Doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật các chuyên đề cảnh quan vui lòng liên hệ GV phụ trách các lớp đào tạo thường xuyên: Cô Vương Thủy, điện thoại 0988.123.604, email vuongthuy@hcmuaf.edu.vn
Trân trọng cảm ơn.

Bộ môn CQ&KTHV đào tạo về Kỹ thuật thi công công trình cảnh quan cho cán bộ nhân viên công ty TNHH Cây xanh Công Minh tại tỉnh Bình Phước. Ngoài giờ học lý thuyết, học viên được tổ chức thực hành ngay tại vườn ươm và công trường đang thi công, bảo dưỡng cảnh quan.

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám hai năm hai

Xem trả lời của bạn !