BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tên khoa học: Campsis radicans Seem.

Tên phổ thông: Đăng tiêu

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Trumpet-creeper, Trumpet vine, Jasmin de Virginie

Họ: Bignoniaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Bắc Châu Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Bắc và Nam Trung Bộ

 

Tên khoa học: Crinum  asiaticum Donn.

Tên phổ thông: Đại tướng quân

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Crinum Lily

Họ: Amaryllidaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Crinum  amabile

Tên phổ thông: Đại tướng quân

 Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Giant Spider Lily, Sumatra Crinum, Crinole Aimable

Họ: Amaryllidaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Sumatra

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Carmona retusa

Tên phổ thông: Cùm rụm, Cườm rụng

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Tsaang-Gubat

Họ: Boraginaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

 

Tên khoa học: Codieaum variegatum (L.) Bl.

Tên phổ thông: Cô tòng

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Croton, Garden croton

Họ: Euphorbiaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Bắc Ấn Độ

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Axonopus compressus

Tên phổ thông: Cỏ lá gừng

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Wide Leaved, Carpet Grass, Cow Grass, Rumput Parit

Họ: Poaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Mỹ, Mehico, Brazil

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Canna hybrids

Tên phổ thông: Chuối hoa lai, Ngái hoa

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Indian Shot, Balisier

Họ: Cannaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Aphelandra squarrosa  Nees.

Tên phổ thông: Cây lá ngựa vằn

Tên thương mại: Lá màu

Tên tiếng anh: Zebra Plant, Fritz Prinsler

Họ: Acanthaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Brugmasia suaveolens D.Don.

Tên phổ thông: Cà độc dược cảnh

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Angel’s trumpet

Họ: Solanaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Mehico, Peru

Phân bố ở Việt Nam:Vùng núi

 

Tên khoa học: Christia species

Tên phổ thông: Bướm đêm

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Red Butterfly Wing, Mariposa

Họ: Fabaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Brazil

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

 

Tên khoa học: Argyreia nervosa

Tên phổ thông: Bạc thau, Thảo bạc tím

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Elephant Climber, Small wood-rose

Họ: Convolvulaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

 

Tên khoa học: Bignonia  floribunda  Hort.

Tên phổ thông: Ánh hồng, Bông tỏi

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Garlic vine

Họ: Bignoniaceae

Nguồn gốc xuất xứ:

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Argyreia nervosa

Tên phổ thông: Bạc thau, Thảo bạc tím

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Elephant Climber, Small wood-rose

Họ: Convolvulaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Agave americana L.

Tên phổ thông: Thùa - Agao mỹ - Dứa mỹ

Tên tiếng anh: Century plant, American Aloe

Họ: Agavaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Mêhico

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Tên khoa học: Alocasia cucullata

Tên phổ thông: Tai phật

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Chinese Taro

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Alpinia purpurata

Tên phổ thông: Sẹ đỏ

Tên thương mại: Hạnh phúc, Gừng kiểng, Kim thất

Tên tiếng anh: Alpinia, Tepus, Red ginger

Họ: Zingiberaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Moluca đến Tân Caledoni

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Tên khoa học: Alocasia  sp

Tên phổ thông: Ráy xanh

Tên thương mại:

Tên tiếng anh:

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Các nước nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Alocasia macrorrhizos

Tên phổ thông: Ráy cảnh, Ráy voi, Ráy bụi

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Elephant’s Ear Plant, Egyptian Onion,

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Tên khoa học: Alocasia korthalsii

Tên phổ thông: Bạch môn tiên, Ráy sen

Tên thương mại:

Tên tiếng anh:

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Borneo

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Aglaonema nitidum

Tên phổ thông: Minh ty lá dài

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Silver Queen, Silver King

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Aglaonema costatum ‘Pink’

Tên phổ thông: Minh ty hồng, Vạn niên bụi

Tên thương mại: Chân rết hồng

Tên tiếng anh: Spotted Evergreen

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Malaysia, Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Tên khoa học: Aglaonema commutatum var. immaculatum

Tên phổ thông: Minh ty

Tên thương mại: Chân rết

Tên tiếng anh: Spotted Evergreen

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Malaysia, Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Tên khoa học: Agave sp.

Tên phổ thông: Dứa Campodia

Tên tiếng anh:

Họ: Agavaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Mêhico

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Tên khoa học: Aglaia odorata

Tên phổ thông: Cây ngâu

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Mock Lemon

Họ: Meliaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Trung Quốc

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Tên khoa học: Aglaonema hybrid

Tên phổ thông:

Tên thương mại: Bạch mã hoàng tử, cung điện vàng, Bà la thông

Tên tiếng anh:

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Agave americana L. var. marginata Bail.

Tên phổ thông: Thùa - Agao mỹ - Dứa mỹ , Agao rìa vàng.

Tên tiếng anh: Century plant, American Aloe

Họ: Agavaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Mêhico

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Agapanthus  umbellatus L'Her

Tên phổ thông: Thanh anh - Lan phi

Tên tiếng anh: African Lily, Lily of the Nile, Agapanthe

Họ: Amaryllidaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Nam Trung Bộ

 

 

Tên khoa học: Aeschynanthus speciosa

Tên phổ thông: Hồng xà, Thủ lân

Tên thương mại:

Tên tiếng anh:

Họ: Gesneriaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Aeschynanthus micranthus

Tên phổ thông: Kim ngư, son môi hình cá

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Himalayan Region

Họ: Gesneriaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

 

 Tên khoa học: Aeschynanthus lobbiana

Tên phổ thông: Kim ngư, son môi

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Lipstick Plant

Họ: Gesneriaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Aechmea fasciata

Tên phổ thông: Dứa cảnh gai hồng
Tên thương mại:
Tên tiếng anh: Silver vase
Họ: Bromeliaceae
Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ
Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp
 

 

Tên khoa học: Adiantum tenerum

Tên phổ thông: Tóc thần vệ nữ

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Black Stick Maidenhair, Brittle Maidenhair, Venus Hair Fern

Họ: Adiantaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Các nước nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Acanthus integrifolius

Tên phổ thông: Ắc ó

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Bear’s breach

Họ: Acanthaceae

Phân bố ở Việt Nam:  Rộng khắp

Tên khoa học: Acalypha hispida Burm. f.

Tên phổ thông: Tai tượng đuôi chồn Tên Tiếng anh: Chenille plant, Red–hot -cat-tail

Họ: Euphorbiaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á (Ấn Độ, Srilanca)

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Abutilon pictum

Tên phổ thông: Bụp lồng đèn

Tên tiếng anh: Flowering Maple

Họ: Malvaceae

Nguồn gốc xuất xứ:

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

 

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không không bảy tám

Xem trả lời của bạn !