BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HIỆN NAY
Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên tự hào có đội ngũ Giảng viên cơ hữu trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt tâm. Các giảng viên có bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và đã trải qua các kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và rất nhiều dự án công trình cảnh quan thực tế.

Giảng viên: Đỗ Ngọc Nhuận
Chuyên ngành: Kiến trúc công trình
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Kiến trúc, Thiết kế Cảnh quan, Bố cục tạo hình, Hình học, Cấu tạo XD chi tiết cảnh quan
Kinh nghiệm giảng dạy: 14 năm
Email: dnnhuan@hcmuaf.edu.vn

 

 

Trưởng Bộ môn, Giảng viên: NGÔ THỊ MINH THÊ
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Nông học
Lĩnh vực nghiên cứu: Giống và phân bón cây trồng
Kinh nghiệm: 17 năm
Email: nminhthe@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

Giảng viên: Trác Khương Lai
Chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật
Học vị: Tiến sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Côn trùng học nông nghiệp, Sâu bệnh hại hoa kiểng, Bảo vệ thực vật đại cương, Cơ sở sinh thái học
Kinh nghiệm giảng dạy: 28 năm
Email: lai.trackhuong@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên: Nguyễn Văn Long
Chuyên ngành: Lâm nghiệp đô thị, Kiến trúc cảnh quan
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế Cảnh quan, Hình học họa hình, Sinh thái cảnh quan đô thị, Quy hoạch cảnh quan
Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm
Email: long.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên: Tôn Nữ Gia Ái
Chuyên ngành: Hóa sinh - Sinh lý thực vật
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Nhập môn kiến trúc cảnh quan, Vật liệu cảnh quan, Nghệ thuật hoa viên, Phối kết cây xanh
Kinh nghiệm giảng dạy: 24 năm
Email: ai.tonnugia@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên: Trương Thị Cẩm Nhung
Chuyên ngành: Lâm nghiệp, Lâm sinh
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Đất và dinh dưỡng cây trồng, Phương pháp thí nghiệm, Xử lý thống kê
Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm
Email: camnhung@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên: Vương Thị Thủy
Chuyên ngành: Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên, Khoa học cây trồng
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Phân loại thực vật, Thực vật cảnh quan
Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm
Email: vuongthuy@hcmuaf.edu.vn

Giảng viên: Nguyễn Thiện Thanh
Chuyên ngành: Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên, Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan, Thi công cảnh quan, Quản lý và bảo dưỡng cảnh quan
Kinh nghiệm giảng dạy: 12 năm
Email: nguyenthienthanh@hcmuaf.edu.vn

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai năm sáu bốn

Xem trả lời của bạn !