BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Giảng viên: Nguyễn Văn Long
Chuyên ngành: Lâm nghiệp đô thị, Kiến trúc cảnh quan
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Kiến trúc cảnh quan, Thiết kế Cảnh quan, Hình học họa hình, Sinh thái cảnh quan đô thị, Quy hoạch cảnh quan
Kinh nghiệm giảng dạy: 16 năm
Email: long.nguyenvan@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

TT

 

 

Tên công trình

 

 

Năm công bố

 

 

Tên tạp chí

1

Nghiên cứu khả năng phục hồi của hệ thống nước trong đô thị

2017

Tạp chí Quy hoạch Đô thị, số 26

(Chủ bút)

2

Phát triển bền vững cảnh quan ven sông tại TP. HCM

2017

Tạp chí Quy hoạch Đô thị, số 27

(Chủ bút)

3

Đô thị thích ứng với lũ: Giải pháp sống chung với lũ cho thiết kế đô thị tại TPHCM

2017

Tạp chí Quy hoạch Đô thị, số 28

(Chủ bút)

4

Lý thuyết thích ứng với lũ lụt: Cơ sở khoa học cho thiết kế đô thị trong điều kiện thủy văn phức tạp

2018

Tạp chí Quy hoạch Đô thị, số 31

(Chủ bút)

5

Thiết kế đô thị cảnh quan thích ứng với lũ lụt tại TP Cần Thơ

2017

Tạp chí Kiến Trúc, số 11

(Chủ bút)

6

Sinh thái học đô thị: Nhận thúc vì đô thị bền vững

2017

Tạp chí Kiến Trúc, số 11

(Chủ bút)

7

Sinh thái học đô thị: Nền tảng khoa học cho quản lý cảnh quan bền vững

2017

Tạp chí Kiến Trúc, số 12

(Chủ bút)

8

Thực hành sinh thái bền vững: Bài học từ trí tuệ sinh thái của McHarg

2018

Tạp chí Kiến Trúc, số 6

(Chủ bút)

9

Trí tuệ sinh thái: Từ kiến thức đến hành động thực tế

 

2018

Tạp chí Kiến Trúc, số 7

(Chủ bút)

10

Urban Landscape Design Adaption to Flood Risk: A Case Study in Can Tho City, Vietnam

 

2018

ENVIRONMENT AND URBANIZATION ASIA. Volume: 9   Issue: 2   Pages: 138-157

(Chủ bút)

11

Flood-resilient urban design based on the indigenous landscape in the city of Can Tho, Vietnam

2020

URBAN ECOSYSTEMS 23(3), 657-687, 2020

(Chủ bút)

12

From a Hard to Soft Approach for Flood Management in the Vietnamese Mekong Delta: Integrating Ecological Engineering for Urban Sustainability in My Tho City

 

2022

Water 14 (7), 1079, 2022

(Chủ bút)

Số lần xem trang: 2156
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022

Danh sách Giảng viên hiện nay

Danh sách giảng viên hiện nay (14-05-2022)

ThS. KTS. Đỗ Ngọc Nhuận (10-05-2022)

ThS. Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

TS. Trác Khương Lai (17-01-2008)

ThS. Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

ThS. Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

ThS. Vương Thị Thủy (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám bốn sáu không

Xem trả lời của bạn !