BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM
CÁC LÃNH VỰC NGHIÊN CỨU

 

  • Nghiên cứu quy hoạch thiết kế cây xanh, công viên ở các đô thị.
  • Nghiên cứu chọn lọc các loài cây trồng bản địa thích hợp cho các loại hình cảnh quan khác nhau.
  • Nghiên cứu thuần hóa các loài cây trồng nhập nội phù hợp với điều kiện ở nước ta
  • Nghiên cứu xây dựng các quy trình sản xuất các loài cây xanh, hoa cảnh có giá trị kinh tế phục vụ cho yêu cầu của xã hội
  • Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về cây xanh đô thị ở các vùng sinh thái khác nhau ở nước ta.
  • Nghiên cứu đánh giá đa dạng sinh học, đánh giá cảnh quan đô thị cho các công viên, các khu dân cư quy môn lớn

 

Số lần xem trang: 12794
Điều chỉnh lần cuối: 15-05-2022

Công ty TNHH Xây Dựng Phong Cảnh Hoàng Điệp tuyển dụng (18-03-2010)

Cúc chuồn nhái, Sao nhái (Cosmos bipinnatus Cav.) (13-01-2010)

Cúc chuồn nhái, Sao nhái (Cosmos bipinnatus Cav.) (21-07-2009)

Cọ cảnh, Kè cảnh (Brahea edulis) (29-06-2009)

Búp lệ, Bọ chó cảnh (Buddleja davidii) (15-06-2009)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (27-02-2009)

Thiết bị cảnh quan trong thiết kế sân vườn (28-04-2008)

Vườn đá (27-03-2008)

Thư viện (16-01-2008)

Hoạt động của sinh viên (16-01-2008)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn tám chín sáu hai

Xem trả lời của bạn !