BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Mt s hình nh trong khuôn kh Workshop "Rural development and landscape design" do 3 trường ĐH ca Đài Loan là ĐH Quc Gia Chung Hsing, trường ĐH Quc gia Chiayi, trường ĐH Tunghai và B môn Cnh quan & KT Hoa viên - Khoa Môi trường & Tài nguyên - Trường ĐH Nông Lâm TPHCM phi hp t chc ti TPHCM và khu Bo tn Thiên nhiên và Văn hóa tnh Đồng Nai t ngày 5/8/2018 đến ngày 12/8/2018.

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu năm sáu tám

Xem trả lời của bạn !