BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Giảng viên: Tôn Nữ Gia Ái
Chuyên ngành: Hóa sinh - Sinh lý thực vật
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Nhập môn kiến trúc cảnh quan, Vật liệu cảnh quan, Nghệ thuật hoa viên, Phối kết cây xanh
Kinh nghiệm giảng dạy: 24 năm
Email: ai.tonnugia@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 2209
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022

Danh sách Giảng viên hiện nay

Danh sách giảng viên hiện nay (14-05-2022)

ThS. KTS. Đỗ Ngọc Nhuận (10-05-2022)

ThS. Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

TS. Trác Khương Lai (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

ThS. Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

ThS. Vương Thị Thủy (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy năm ba chín bốn

Xem trả lời của bạn !