BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Trưởng Bộ môn, Giảng viên: NGÔ THỊ MINH THÊ
Học vị: Thạc sỹ
Chuyên ngành: Nông học
Lĩnh vực nghiên cứu: Giống và phân bón cây trồng
Kinh nghiệm: 17 năm
Email: nminhthe@hcmuaf.edu.vn

 

 

 

 

 

 

      

Số lần xem trang: 2185
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022

Danh sách Giảng viên hiện nay

Danh sách giảng viên hiện nay (14-05-2022)

ThS. KTS. Đỗ Ngọc Nhuận (10-05-2022)

TS. Trác Khương Lai (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

ThS. Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

ThS. Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

ThS. Vương Thị Thủy (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba sáu một bốn năm

Xem trả lời của bạn !