BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN HIỆN NAY
Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên tự hào có đội ngũ Giảng viên cơ hữu trình độ cao, nhiều năm kinh nghiệm và nhiệt tâm. Các giảng viên có bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ có nghiệp vụ sư phạm vững vàng và đã trải qua các kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và rất nhiều dự án công trình cảnh quan thực tế.

STT

 Họ và tên GV Học vị  Chức vụ, Ghi chú
1 Ngô Thị Minh Thê Thạc sỹ Trưởng Bộ Môn; Chủ tịch Công đoàn Khoa
2 Trác Khương Lai Tiến Sỹ Giảng viên
3 Phạm Minh Thịnh Thạc sỹ Giảng viên, đang học NCS
4 Tôn Nữ Gia Ái Thạc sỹ Giảng viên
5 Trương Thị Cẩm Nhung Thạc sỹ Giảng viên
6 Đỗ Ngọc Nhuận Thạc sỹ Giảng viên
7 Nguyễn Văn Long Thạc sỹ Giảng viên, đã hoàn thành chương trình NCS và chờ nhận bằng Tiến sỹ
8 Vương Thị Thủy Thạc sỹ Giảng viên
9 Nguyễn Thiện Thanh Thạc sỹ Giảng viên
10 Dương Thị Mỹ Tiên Thạc sỹ Giảng viên

Số lần xem trang: 2142
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2022

Danh sách Giảng viên hiện nay

ThS. KTS. Đỗ Ngọc Nhuận (10-05-2022)

ThS. Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

TS. Trác Khương Lai (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

ThS. Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

ThS. Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

ThS. Vương Thị Thủy (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín bảy năm sáu tám

Xem trả lời của bạn !