BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Giảng viên: Nguyễn Thiện Thanh
Chuyên ngành: Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên, Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Kỹ thuật hạ tầng cảnh quan, Thi công cảnh quan, Quản lý và bảo dưỡng cảnh quan
Kinh nghiệm giảng dạy: 12 năm
Email: nguyenthienthanh@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 2135
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2022

Danh sách Giảng viên hiện nay

Danh sách giảng viên hiện nay (14-05-2022)

ThS. KTS. Đỗ Ngọc Nhuận (10-05-2022)

ThS. Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

TS. Trác Khương Lai (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

ThS. Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

ThS. Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

ThS. Vương Thị Thủy (17-01-2008)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn hai hai bảy sáu

Xem trả lời của bạn !