BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

 

Tên khoa học: Adiantum tenerum

Tên phổ thông: Tóc thần vệ nữ

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Black Stick Maidenhair, Brittle Maidenhair, Venus Hair Fern

Họ: Adiantaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Các nước nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Adiantum tenerum

Số lần xem trang: 2134
Điều chỉnh lần cuối: 15-04-2009

Danh mục cây bụi

Đăng tiêu (Campsis radicans Seem.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum asiaticum Donn.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum amabile) (02-08-2009)

Cùm rụm, Cườm rụng (Carmona retusa) (02-08-2009)

Cô tòng (Codieaum variegatum (L.) Bl.) (29-06-2009)

Cỏ lá gừng (Axonopus compressus) (29-06-2009)

Chuối hoa lai, Ngái hoa (Canna hybrids) (29-06-2009)

Cây lá ngựa vằn (Aphelandra squarrosa Nees.) (29-06-2009)

Cà độc dược cảnh (Brugmasia suaveolens D.Don.) (17-06-2009)

Bướm đêm (Christia species) (15-06-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn chín hai sáu

Xem trả lời của bạn !