BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tên khoa học: Crinum  amabile

Tên phổ thông: Đại tướng quân

 Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Giant Spider Lily, Sumatra Crinum, Crinole Aimable

Họ: Amaryllidaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Sumatra

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Crinum  amabile (PDF)

Số lần xem trang: 2318
Điều chỉnh lần cuối:

Danh mục cây bụi

Đăng tiêu (Campsis radicans Seem.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum asiaticum Donn.) (02-08-2009)

Cùm rụm, Cườm rụng (Carmona retusa) (02-08-2009)

Cô tòng (Codieaum variegatum (L.) Bl.) (29-06-2009)

Cỏ lá gừng (Axonopus compressus) (29-06-2009)

Chuối hoa lai, Ngái hoa (Canna hybrids) (29-06-2009)

Cây lá ngựa vằn (Aphelandra squarrosa Nees.) (29-06-2009)

Cà độc dược cảnh (Brugmasia suaveolens D.Don.) (17-06-2009)

Bướm đêm (Christia species) (15-06-2009)

Bạc thau, Thảo bạc tím (Argyreia nervosa) (15-06-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai hai tám ba năm

Xem trả lời của bạn !