DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 32
Toàn hệ thống: 1544
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Tên khoa học: Brugmasia suaveolens D.Don.

Tên phổ thông: Cà độc dược cảnh

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Angel’s trumpet

Họ: Solanaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Mehico, Peru

Phân bố ở Việt Nam:Vùng núi

 

Brugmasia suaveolens  (pdf)

Số lần xem trang: 12149
Điều chỉnh lần cuối:

Danh mục cây bụi

Đăng tiêu (Campsis radicans Seem.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum asiaticum Donn.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum amabile) (02-08-2009)

Cùm rụm, Cườm rụng (Carmona retusa) (02-08-2009)

Cô tòng (Codieaum variegatum (L.) Bl.) (29-06-2009)

Cỏ lá gừng (Axonopus compressus) (29-06-2009)

Chuối hoa lai, Ngái hoa (Canna hybrids) (29-06-2009)

Cây lá ngựa vằn (Aphelandra squarrosa Nees.) (29-06-2009)

Cẩm thạch (Alternanthera tenella) (17-06-2009)

Bướm đêm (Christia species) (15-06-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm sáu chín sáu

Xem trả lời của bạn !