BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tên khoa học: Aphelandra squarrosa  Nees.

Tên phổ thông: Cây lá ngựa vằn

Tên thương mại: Lá màu

Tên tiếng anh: Zebra Plant, Fritz Prinsler

Họ: Acanthaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Aphelandra squarrosa  Nees. (pdf)

Số lần xem trang: 2132
Điều chỉnh lần cuối:

Danh mục cây bụi

Đăng tiêu (Campsis radicans Seem.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum asiaticum Donn.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum amabile) (02-08-2009)

Cùm rụm, Cườm rụng (Carmona retusa) (02-08-2009)

Cô tòng (Codieaum variegatum (L.) Bl.) (29-06-2009)

Cỏ lá gừng (Axonopus compressus) (29-06-2009)

Chuối hoa lai, Ngái hoa (Canna hybrids) (29-06-2009)

Cà độc dược cảnh (Brugmasia suaveolens D.Don.) (17-06-2009)

Bướm đêm (Christia species) (15-06-2009)

Bạc thau, Thảo bạc tím (Argyreia nervosa) (15-06-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín hai một ba

Xem trả lời của bạn !