BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tên khoa học: Aglaonema commutatum var. immaculatum

Tên phổ thông: Minh ty

Tên thương mại: Chân rết

Tên tiếng anh: Spotted Evergreen

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Malaysia, Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Aglaonema commutatum var. immaculatum (pdf)

Số lần xem trang: 12420
Điều chỉnh lần cuối:

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một sáu bảy chín bốn

Xem trả lời của bạn !