DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 48
Toàn hệ thống: 2362
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG TIN CÁ NHÂN & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

      Họ và tên: PHẠM MINH THỊNH                                                        

      Dân tộc: Kinh                                                                                            

      Quốc tịch: Việt Nam

      Học vị: Thạc sỹ                                                                                          

      Chuyên ngành: Thực vật học

      Chức danh: Giảng viên 

      E-mail:  pmthinh@yahoo.com      

     E-mail: pmthinh@hcmuaf.edu.vn        

      Chức vụ: giảng viên

B. LĨNH VỰC GIẢNG DẠY     

  * Giảng dạy: các môn học phụ trách:

    1.    Sinh lý thực vật

    2.    Thi công cảnh quan

     3.     Quản lý và bảo dưỡng cảnh quan

 

 

Số lần xem trang: 12113
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2021

Danh sách Giảng viên hiện nay

Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

Trác Khương Lai (17-01-2008)

Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

Vương Thị Thuỷ (17-01-2008)

Dương Thị Mỹ Tiên (17-08-2021)

Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Đỗ Ngọc Nhuận (17-01-2008)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín sáu ba ba

Xem trả lời của bạn !