DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 24
Toàn hệ thống: 1589
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Tất cả các sinh viên làm tiểu luận tốt nghiệp sẽ thi tốt nghiệp vào khoảng cuối tháng 7/2009. Môn thi tốt nghiệp là môn Lâm nghiệp đô thị tổng hợp gồm 3 phần chính sau đây:

Phần 1: Lâm nghiệp đô thị

§         Vai trò của rừng và cây xanh trong môi trường đô thị.

§         Những hạn chế của môi trường đô thị đối với rừng và cây xanh và biện pháp khắc phục.

§         Các thành phần của cây xanh đô thị : Ý nghĩa và nội dung 

§         Các tiêu chí chọn loài đối với cây xanh đô thị

§         Các giải pháp kỹ thuật đối với cây xanh đô thị

§         Các giải pháp kỹ thuật lâm sinh đối với công viên, lâm viên và rừng đô thị

§         Các giải pháp kỹ thuật đối với cây trồng trong chậu ở đô thị.

§         Các phương pháp điều tra áp dụng cho rừng và cây xanh đô thị

 

Phần 2: Quản lý bảo dưỡng cây xanh đô thị

§         Các phương pháp quản lý và bảo dưỡng cây xanh đô thị

§         Nội dung của quản lý và bảo dưỡng cây xanh đô thị

 

Phần 3: Quy hoạch mảng xanh đô thị

§         Khái niệm, mục tiêu, nội dung quy hoạch đô thị

§         Mảng xanh đô thị: khái niệm, chức năng, nguyên tắc và nội dung quy hoạch mảng xanh đô thị.

§         Cây trồng đô thị: quan điểm, yêu cầu sinh thái và hình thái của cây trồng đô thị, các giải pháp khoa học kỹ thuật trong việc bố trí cây trồng đô thị.

§         Liên hệ những vấn đề thực tiễn của cây trồng đô thị: hạn chế, tồn tại và giải pháp khắc phục.

 

Cấu trúc đề thi gồm 3 câu có cả phần lý thuyết và liên hệ ứng dụng thực tiễn cho đô thị là thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian làm bài: 180 phút

Yêu cầu làm bài: Viết ngắn gọn súc tích, đầy đủ các nội dung cần có. Phần liên hệ thực tiễn phải đúng và rõ nét .

                                                                                                                                      Bộ môn Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên

 

Số lần xem trang: 12114
Điều chỉnh lần cuối:

Thông báo của Bộ môn

Biểu mẫu thu thập thông tin cựu sinh viên (14-09-2017)

Lễ kỷ niệm 14 năm ngày thành lập Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật hoa viên (17-10-2016)

Thông báo về cập nhật thư viện luận văn tốt nghiệp (26-11-2014)

Kỷ yếu hội thảo Khoa học (06-11-2014)

LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 33 (24-10-2011)

LỄ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO KHÓA 32 (26-10-2010)

Thời gian bảo vệ tốt nghiệp của khóa 32 (Lớp DH06CH) (28-07-2010)

HƯỚNG DẪN VIẾT KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (22-03-2010)

DANH SÁCH TÊN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP LỚP DH06CH NIÊN KHOÁ 2006-2010 (17-03-2010)

Thông báo về thời gian nộp luận văn tốt nghiệp của khoá 2005 (30-06-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn bốn tám không không

Xem trả lời của bạn !