BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tên khoa học: Araucaria columnaris

Tên phổ thông: Bách tán nam, Vương tùng

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Cook-pine, Araucaire colonne, Araucaire de cook

Họ:  Araucariaceae

Nguồn gốc xuất xứ:  Tân Calêdôni

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Araucaria columnaris (pdf)

Số lần xem trang: 2193
Điều chỉnh lần cuối:

Danh mục cây bóng mát

Cau vàng (Chrysalidocarpus lutescens) (29-06-2009)

Cau trúc, dừa Hawai (Chamaedorea elegans) (29-06-2009)

DANH SÁCH CÁC LOÀI CÂY XANH ĐÔ THỊ HIỆN CÓ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (17-06-2009)

Cau hoàng hậu (Areca catechu) (17-06-2009)

Bàng đài loan (Bucida molineti I.) (15-06-2009)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba không tám không

Xem trả lời của bạn !