BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Tên khoa học: Coreopsis lanceolata Linn.

Tên phổ thông: Cúc vàng đơn

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Tickseed, Lance leaf Coreopsis

Họ: Asteraceae

Nguồn gốc xuất xứ: Bắc Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Chrysanthemum  maximum Ramond.

Tên phổ thông: Cúc trắng lớn

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Max Daisy, Grande Maguerite

Họ: Asteraceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Au

Phân bố ở Việt Nam: Miền Bắc, Nam Trung Bộ

 

<

Tên khoa học: Centratherum punctatum

Tên phổ thông: Cúc sợi tím

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Brazil Button Flower

Họ: Asteraceae

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Bellis perensis fl.

Tên phổ thông: Cúc nút áo

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: English daisy

Họ: Asteraceae

Nguồn gốc xuất xứ: Tây Châu Âu, Châu Á

Phân bố ở Việt Nam: Miền nam

 

Tên khoa học: Crossostephium chinensis L. Merr.

Tên phổ thông:  Cúc mốc, Nguyệt bạch

Tên thương mại:

Tên tiếng anh:

Họ: Asteraceae

Nguồn gốc xuất xứ: Đài Loan

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

 

Tên khoa học: Melampodium paludosum

Tên phổ thông: Cúc mặt trời

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Aster Daisy, Million Gold, Showstar

Họ: Asteraceae

Nguồn gốc xuất xứ:

Phân bố ở Việt Nam:

 

Tên khoa học: Brownea coccinea

Tên phổ thông: Cát anh

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Ariza, Palo de Cruz, Rose of Venesuela

Họ: Caesalpiniaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Châu Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Alternanthera tenella

Tên phổ thông: Diệu bò vằn, Cẩm thạch

Tên thương mại: Lá màu

Tên tiếng anh: Joyweed, Sanguinaria

Họ: Amaranthaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Brazil

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Buddleja davidii

Tên phổ thông: Búp lệ, Bọ chó cảnh

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Summer Lilac

Họ: Buddlejaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Angelonia salicariaefolia Humb. Et Bonpl.

Tên phổ thông: Bâng khuâng

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Showy spikes of purple flowers

Họ: Scrophulariaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Tên khoa học: Anthurium andreanum var. album

Tên phổ thông: Bạch môn, Vỹ hoa trắng

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Peace Lily

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Colombia

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

Danh lục các chủng loại cây xanh, hoa, kiểng thông dụng trong thiết kế cảnh quan:

Tên khoa học: Allamanda neriifolia Hook.f.

Tên phổ thông: Huỳnh anh lá nhỏ

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Oleander allamanda, Small Allamanda

Họ: Apocynaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Allamanda cathartica L.

Tên phổ thông: Huỳnh anh lá lớn

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Golden trumpet, Allamanda purgative, Willow leaved Allamando.

Họ: Apocynaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Nam Mỹ

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Tên khoa học: Adenium obesum Roem. et Sch.

Tên phổ thông: Sứ thái

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Desert Rose, Impala Lily

Họ: Apocynaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Phi, Ả Rập

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

 

 

Tên khoa học: Acalypha wilkesiana

Tên phổ thông: Tai tượng trổ

Tên tiếng anh: Hoffmanii, Copper Leaf, Fire Dragon Plant

Họ: Euphorbiaceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Phi

Phân bố ở Việt Nam: Rộng khắp

 

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một ba bảy năm sáu

Xem trả lời của bạn !