BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

 

 

Để thuận tiện hơn cho việc truy cập và tìm hiểu về ngành nghề cũng như các hoạt động của Bộ môn, Facebook của Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa Viên đã được lập để cung cấp thông tin và phản hồi các thắc mắc của sinh viên và thí sinh.

Trang facebook Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa Viên - Trường ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Số lần xem trang: 2134
Điều chỉnh lần cuối: 15-05-2022

Thông báo - Sự kiện của Bộ môn

Kỷ yếu 20 năm Bộ môn Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên (02-11-2022)

Thư mời Kỷ niệm 20 năm thành lập Bộ môn (18-10-2022)

Thông báo v/v đăng ký khóa luận và tiểu luận tốt nghiệp HK 1 NH 2022 - 2023 (29-08-2022)

Báo điện tử Pháp luật TP. HCM giới thiệu ngành Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên (11-08-2022)

Truyền hình Quốc hội giới thiệu cựu Sinh viên Bộ môn - Nguyễn Xuân Minh Anh (15-05-2022)

Truyền hình Quốc hội giới thiệu cựu Sinh viên Bộ môn - Hồ Sỹ Bằng (15-05-2022)

Video clip giới thiệu ngành Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên (15-05-2022)

Thông báo báo v/v cáo khóa luận tốt nghiệp - Học kỳ I NH 2021-2022 (14-05-2022)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai tám ba năm bốn

Xem trả lời của bạn !