BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

NGÀNH CẢNH QUAN VÀ KỸ THUẬT HOA VIÊN Khoa Môi trường và Tài nguyên, Trường ĐH Nông Lâm TP. HCM có 2 chuyên ngành đào tạo: Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên; và Thiết kế cảnh quan

Số lần xem trang: 82
Điều chỉnh lần cuối: 16-05-2022

Thông báo - Sự kiện của Bộ môn

Truyền hình Quốc hội giới thiệu cựu Sinh viên Bộ môn - Nguyễn Xuân Minh Anh (15-05-2022)

Truyền hình Quốc hội giới thiệu cựu Sinh viên Bộ môn - Hồ Sỹ Bằng (15-05-2022)

Thông báo báo v/v cáo khóa luận tốt nghiệp - Học kỳ I NH 2021-2022 (14-05-2022)

Facebook của Bộ môn (05-04-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm bốn hai hai

Xem trả lời của bạn !