BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM
Các em sinh viên đăng ký khóa luận hoặc tiểu luận tốt nghiệp vui lòng điền vào mẫu sau.
Lưu ý:
Sinh viên có điểm TBTL từ 2.5 trở lên và đạt số TC từ 120 trở lên đăng ký khóa luận.
Đến 23 giờ ngày 04/9/2022, biểu mẫu sẽ đóng lại.
Sinh viên đã đăng ký khóa luận/Tiểu luận các kỳ trước và làm đơn xin gia hạn thì không đăng ký lại.
 

Số lần xem trang: 52
Điều chỉnh lần cuối: 29-08-2022

Thông báo - Sự kiện của Bộ môn

Báo điện tử Pháp luật TP. HCM giới thiệu ngành Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên (11-08-2022)

Truyền hình Quốc hội giới thiệu cựu Sinh viên Bộ môn - Nguyễn Xuân Minh Anh (15-05-2022)

Truyền hình Quốc hội giới thiệu cựu Sinh viên Bộ môn - Hồ Sỹ Bằng (15-05-2022)

Video clip giới thiệu ngành Cảnh quan và Kỹ thuật Hoa viên (15-05-2022)

Thông báo báo v/v cáo khóa luận tốt nghiệp - Học kỳ I NH 2021-2022 (14-05-2022)

Facebook của Bộ môn (05-04-2019)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn ba bốn bốn

Xem trả lời của bạn !