DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 69
Toàn hệ thống: 1659
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

Tên khoa học: Aglaonema nitidum

Tên phổ thông: Minh ty lá dài

Tên thương mại:

Tên tiếng anh: Silver Queen, Silver King

Họ: Araceae

Nguồn gốc xuất xứ: Châu Á nhiệt đới

Phân bố ở Việt Nam: Miền Nam

Aglaonema nitidum (pdf)

Số lần xem trang: 12090
Điều chỉnh lần cuối:

Danh mục cây bụi

Đăng tiêu (Campsis radicans Seem.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum asiaticum Donn.) (02-08-2009)

Đại tướng quân (Crinum amabile) (02-08-2009)

Cùm rụm, Cườm rụng (Carmona retusa) (02-08-2009)

Cô tòng (Codieaum variegatum (L.) Bl.) (29-06-2009)

Cỏ lá gừng (Axonopus compressus) (29-06-2009)

Chuối hoa lai, Ngái hoa (Canna hybrids) (29-06-2009)

Cây lá ngựa vằn (Aphelandra squarrosa Nees.) (29-06-2009)

Cẩm thạch (Alternanthera tenella) (17-06-2009)

Cà độc dược cảnh (Brugmasia suaveolens D.Don.) (17-06-2009)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bảy chín năm một

Xem trả lời của bạn !