DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 69
Toàn hệ thống: 1612
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG TIN CÁ NHÂN & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

                     

      Họ và tên: NGUYỄN VĂN LONG           

       Năm sinh: 1983                                   

      Học vị: Thạc sỹ, NCS tại Trung Quốc

      Chuyên ngành: Lâm nghiệp đô thị                                                                 

     Chức danh: Giảng viên   

      Lĩnh vực nghiên cứu

        - Thiết kế cảnh quan., Quy hoạch cảnh quan

      Email: longnguyenhp@yahoo.com

Số lần xem trang: 12114
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2021

Danh sách Giảng viên hiện nay

Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

Trác Khương Lai (17-01-2008)

Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

Phạm Minh Thịnh (17-01-2008)

Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

Vương Thị Thuỷ (17-01-2008)

Dương Thị Mỹ Tiên (17-08-2021)

Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Đỗ Ngọc Nhuận (17-01-2008)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy năm hai tám

Xem trả lời của bạn !