DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 40
Toàn hệ thống: 2272
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

 A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ tên: Nguyễn Thiện Thanh

Chuyên ngành: Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Lĩnh vực nghiên cứu: Thiết kế cảnh quan, Hạ tầng cảnh quan

Số lần xem trang: 12082
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2021

Danh sách Giảng viên hiện nay

Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

Trác Khương Lai (17-01-2008)

Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

Phạm Minh Thịnh (17-01-2008)

Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

Vương Thị Thuỷ (17-01-2008)

Dương Thị Mỹ Tiên (17-08-2021)

Đỗ Ngọc Nhuận (17-01-2008)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba bảy sáu bảy năm

Xem trả lời của bạn !