DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 114
Toàn hệ thống: 1973
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG TIN CÁ NHÂN & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

                     

      Họ và tên: TÔN NỮ GIA ÁI           

      Năm sinh: 1974                                   

      Học vị: Thạc sỹ   

      Chuyên ngành: Hóa sinh - Sinh lý thực vật                                                                  

      Chức danh: Giảng viên   

      Chức vụ: Thư ký công đoàn  

      Môn học phụ trách: 

        - Chọn giống cây trồng

        - Nghệ thuật hoa viên

      Email: tngiaai@yahoo.com

Số lần xem trang: 12162
Điều chỉnh lần cuối: 29-03-2008

Danh sách Giảng viên hiện nay

Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

Trác Khương Lai (17-01-2008)

Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

Phạm Minh Thịnh (17-01-2008)

Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

Vương Thị Thuỷ (17-01-2008)

Dương Thị Mỹ Tiên (17-08-2021)

Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Đỗ Ngọc Nhuận (17-01-2008)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một năm tám bốn hai

Xem trả lời của bạn !