DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 56
Toàn hệ thống: 2472
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG TIN CÁ NHÂN & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

                     

   Họ và tên: TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG

   Học vị: Thạc sỹ

   Chuyên ngành: Lâm nghiệp

   Chức danh: Giảng viên

   Lĩnh vực nghiên cứu: Đất và dinh dưỡng cây trồng, Xử lý thống kê

   Email: truongthicamnhung@yahoo.com

Số lần xem trang: 12138
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2021

Danh sách Giảng viên hiện nay

Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

Trác Khương Lai (17-01-2008)

Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

Phạm Minh Thịnh (17-01-2008)

Vương Thị Thuỷ (17-01-2008)

Dương Thị Mỹ Tiên (17-08-2021)

Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Đỗ Ngọc Nhuận (17-01-2008)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai bốn năm một hai

Xem trả lời của bạn !