BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Giảng viên: Trương Thị Cẩm Nhung
Chuyên ngành: Lâm nghiệp, Lâm sinh
Học vị: Thạc Sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Đất và dinh dưỡng cây trồng, Phương pháp thí nghiệm, Xử lý thống kê
Kinh nghiệm giảng dạy: 20 năm
Email: camnhung@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 2326
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022

Danh sách Giảng viên hiện nay

Danh sách giảng viên hiện nay (14-05-2022)

ThS. KTS. Đỗ Ngọc Nhuận (10-05-2022)

ThS. Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

TS. Trác Khương Lai (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

ThS. Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

ThS. Vương Thị Thủy (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy ba không chín

Xem trả lời của bạn !