DH Nong Lam TP.HCM

Thống kê

Số lần xem:

Đang xem 104
Toàn hệ thống: 2208
Trong vòng 1 giờ qua

Tư vấn trực tuyến

THÔNG TIN CÁ NHÂN & HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC

                     

      Họ và tên: VƯƠNG THỊ THUỶ                              

      Học vị: Thạc sỹ  

      Chuyên ngành: Cảnh quan & Kỹ thuật Hoa viên                                                                 

      Chức danh: Giảng viên   

        Lĩnh vực nghiên cứu: Phân loại thực vật, Thực vật cảnh quan. 

        Email: vthuy1983@gmail.com

Số lần xem trang: 12134
Điều chỉnh lần cuối: 17-08-2021

Danh sách Giảng viên hiện nay

Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

Trác Khương Lai (17-01-2008)

Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

Phạm Minh Thịnh (17-01-2008)

Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

Dương Thị Mỹ Tiên (17-08-2021)

Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Đỗ Ngọc Nhuận (17-01-2008)

Trang liên kết

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai sáu sáu không tám

Xem trả lời của bạn !