BM Cảnh Quan Hoa Viên ĐH Nông Lâm TP.HCM

Giảng viên: Trác Khương Lai
Chuyên ngành: Nông học, Bảo vệ thực vật
Học vị: Tiến sỹ
Lĩnh vực nghiên cứu/Các môn học phụ trách: Côn trùng học nông nghiệp, Sâu bệnh hại hoa kiểng, Bảo vệ thực vật đại cương, Cơ sở sinh thái học
Kinh nghiệm giảng dạy: 28 năm
Email: lai.trackhuong@hcmuaf.edu.vn

Số lần xem trang: 2146
Điều chỉnh lần cuối: 17-05-2022

Danh sách Giảng viên hiện nay

Danh sách giảng viên hiện nay (14-05-2022)

ThS. KTS. Đỗ Ngọc Nhuận (10-05-2022)

ThS. Ngô Thị Minh Thê (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Văn Long (17-01-2008)

ThS. Tôn Nữ Gia Ái (17-01-2008)

ThS. Trương Thị Cẩm Nhung (17-01-2008)

ThS. Vương Thị Thủy (17-01-2008)

ThS. Nguyễn Thiện Thanh (17-08-2021)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín ba tám bảy không

Xem trả lời của bạn !